VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

V podjetju APARTMAJI ALPSKI CVET, JAROSLAV ŠKANTAR S.P., KIDRIČEVA CESTA 24, 4000 KRANJ (v nadaljevanju:»upravljavec osebnih podatkov«) cenimo vašo zasebnost, zato stremimo k najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Pri poslovanju preko telekomunikacijskih sredstev vam zagotavljamo, da vaše podatke obdelujemo skladno z veljavno evropsko zakonodajo (Splošno uredbo o varstvu podatkov) in skladno z nacionalno zakonodajo Republike Slovenije (vsakokrat veljavni zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o elektronskih komunikacijah in Zakon o elektronskem poslovanju na trgu).

Namen izjave Varovanja osebnih podatkov (v nadaljevanju: »Izjava«) je, da vas seznanimo s tem, za katere namene bodo vaši osebni podatki pridobljeni in kako se bodo uporabljali ter kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas, ter kako jih uveljavljati.

Upravljavec se zavezuje, da bodo zbrani osebni podatki, ki jih boste posredovali preko naših spletnih strani ali preko telekomunikacijskih sredstev (npr. v sklopu elektronske korespondence), uporabljeni v skladu s to Izjavo, da vaših osebnih podatkov ne bomo prodajali, posojali ali kakorkoli drugače posredovali tretjim osebam, razen v zakonsko določenih primerih.

Upravljavec podatkov

Določbe tega dokumenta veljajo za zbiranje in obdelavo vseh osebnih podatkov, ki jih zbira in obdeluje podjetje APARTMAJI ALPSKI CVET, JAROSLAV ŠKANTAR S.P.  (nadalje upravljavec).

 

Podatki o upravljavcu:

APARTMAJI ALPSKI CVET

JAROSLAV ŠKANTAR S.P.

KIDRIČEVA CESTA 24

4000 KRANJ

Matična številka: 8429391000

Davčna številka: 62735748

Telefon: 051 654 349

E-pošta: info@alpski-cvet.com

Katere osebne podatke zbiramo?

1. Osnovni kontaktni podatki

 • E-pošta
 • Priimek in ime
 • Naslov
 • Telefonska številka

 

2. Podatki o uporabi spletne strani

 • IP naslov
 • Datum in čas obiska spletne strani
 • Trajanje obiska
 • Podatki o lokaciji oz. vstopni točki dostopa do interneta,
 • Podatki o obiskanih podstraneh,
 • Podatki o opravljenih nastavitvah, idr.
Podlaga in namen za obdelavo osebnih podatkov

Osebne podatke obdelujemo kadar je to potrebno, za izpolnitev naših obveznosti, ki nam jih nalaga zakonodaja, oziroma kadar je to potrebno za izpolnitev naših obveznosti, na podlagi sklenjene pogodbe z vami. Osebne podatke obdelujemo tudi, kadar ste podali soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov. Podano soglasje pa lahko kadarkoli prekličete.

Hramba osebnih podatkov

Osebne podatke, ki smo jih pridobili na podlagi vašega soglasja hranimo do preklica.

Podatke o izdanih računih hranimo 10 let od izdaje.

Podatke ki smo jih pridobili zaradi izpolnitve obveznosti, ki so nastale na podlagi sklenjene pogodbe hranimo še 5 let po izpolnitvi pogodbe .

Po izteku obdobja hrambe osebne podatke trajno in učinkovito izbrišemo, oziroma anonimiziramo, tako da izgubijo značaj osebnih podatkov.

Posredovanje osebnih podatkov

O tem ali nam boste posredovali vaše osebne podatke se odločate prostovoljno.

Neposredovanje določenih kategorij osebnih podatkov se lahko odrazi v nemožnosti zagotavljanja storitve ali zavrnitvi sklenitve pogodbe.

Dostop do osebnih podatkov

Dostop do vaših osebnih podatkov imajo zgolj osebe znotraj podjetja APARTMAJI ALPSKI CVET, jAROSLAV ŠKANTAR S.P., ki imajo pooblastila za obdelavo osebnih podatkov in tretje osebe s katerimi je podjetje APARTMAJI ALPSKI CVET, JAROSLAV ŠKANTAR S.P. sklenilo pogodbo o obdelovanju podatkov t.i. pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov.

Pogodbeni obdelovalci izvajajo storitev obdelave osebnih podatkov v skladu z določili pogodbe sklenjene med podjetjem APARTMAJI ALPSKI CVET, JAROSLAV ŠKANTAR S.P. in njimi.

Pogodbenim obdelovalcem je prepovedano iznašanje osebnih podatkov v tretje države in mednarodnem organizacije.

Pravice v zvezi z osebnimi podatki

Od podjetja APARTMAJI ALPSKI CVET, JAROSLAV ŠKANTAR S.P. lahko kadarkoli zahtevate, da vas seznani ali obdeluje vaše osebne podatke, katere osebne podatke obdeluje, namen obdelave osebnih podatkov, kdo so uporabniki teh osebnih podatkov, obdobje hrambe osebnih podatkov in merila za določitev trajanja hrambe osebnih podatkov. Prav tako lahko zahtevate, da vas podjetje seznani z obstojem avtomatiziranega sprejemanja odločitev ter razlogi za njegovo uporabo, pomen njegove uporab in predvidene posledice.

 

Prav tako lahko zahtevate popravek netočnih podatkov, ter omejitev obdelave kadar:

 

 • Oporekate točnosti podatkov, za določen čas, ki je potreben, da se točnost podatkov preveri.
 • Je obdelava nezakonita, vendar ne zahtevate izbrisa podatkov, temveč omejitev njihove obdelave.
 • Kadar osebnih podatkov ne potrebujemo več, jih pa potrebujete vi za uveljavljanje in obrambo pravnih zahtevkov.

 

V primeru, ko so izpolnjeni pogoji, ki so določeni v členu 17 Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, lahko zahtevate izbris vseh svojih osebnih podatkov (Right to be forgotten). V vsakem primeru pa kadar so bili podatki zbrani na podlagi vaše privolitve, ki ste jo je naknadno preklicali.

 

Zahtevate lahko tudi izpis svojih osebnih podatkov v strukturirani in berljivi obliki. Te podatke lahko brez ovir posredujete drugemu upravljalcu osebnih podatkov

 

Zoper podjetje APARTMAJI ALPSKI CVET, JAROSLAV ŠKANTAR S.P. imate možnost vložiti pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če menite da podjetje ali druga oseba z obdelavo vaših osebnih podatkov krši veljavno zakonodajo.

Uveljavljanje pravic

Svoje zahtevke iz prejšnjega člena naslovite na katerikoli kontakt upravljalca, ki je naveden v 1. poglavju tega dokumenta.

Za posredovanje osebnih podatkov lahko od vas zahtevamo, da predložite dokaze o vaši identiteti. V kolikor ne uspete zanesljivo dokazati, lastne identitete lahko vaš zahtevek iz prejšnjega člena zavrnemo.

Na vašo zahtevo, iz prejšnjega člena, smo vam dolžni odgovoriti takoj, ko se z njo seznanimo in pridobimo ustrezne podatke. Najkasneje pa v roku 15 dni od prejema vaše zahteve.