HIŠNA PRAVILA

PRIHOD GOSTOV

Prihod je po 14. uri, razen če ni bilo z lastnikom predhodno dogovorjeno drugače.

Lastnik na podlagi osebnega dokumenta izvede prijavo gosta.

V apartmaju lahko bivajo le prijavljeni gostje. O obiskih je treba obvestiti lastnika.

Ob prevzemu apartmaja si v navzočnosti lastnika oglejte opremo in inventar.
Na nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti opozorite isti dan, ko jih opazite.

 

ODHOD GOSTOV

Apartma je treba zapustiti do 10. ure, razen če ni z lastnikom dogovorjeno drugače.

Ob odhodu lastnik v vaši navzočnosti preveri, ali namestitev, oprema in pribor ustrezajo prevzetemu inventarju.

Če je obdobje bivanja krajše, kot je bilo potrjeno z rezervacijo, se dnevne cene obračunajo po veljavnem ceniku.

Če je bila v času vašega bivanja povzročena škoda na pohištvu, tleh, oknih, vratih, opremi ali na samem objektu in njegovi okolici (npr. vrtu, hodniku …), ste jo dolžni ustrezno nadomestiti oziroma jo povrniti v denarnem znesku pred svojim odhodom.

Če želite apartma zapustiti predčasno, morate o tem obvestiti lastnika najmanj en dan pred nameravanim odhodom do 10. ure. V nasprotnem primeru vam zaračunamo še en dan bivanja po ceniku.

Pred odhodom se prepričajte, da niste v katerem izmed prostorov pozabili svojo lastnino.

V apartmaju ne puščajte hrane in odpadkov. Posodo pomijte, osušite in jo zložite v omarice.

 

SPLOŠNO

Apartma je bil pred vašim prihodom očiščen, zato vas prosimo, da uporabljate copate. Če jih niste prinesli s seboj, jih lahko dobite pri nas.

Med svojo odsotnostjo izključite vse električne naprave (TV, štedilnik), zaprite vodo, pogasite luči, zaprite okna, če je slabo vreme, ter zaklenite vrata apartmaja in hiše.

Trudimo se zmanjšati naš ogljični odtis, zato vas prosimo za zmernost pri porabi tople vode, brisač in ogrevanja.

V apartmajih je prepovedano kajenje.

Hišni ljubljenčki so dovoljeni ob predhodnem dogovoru z lastnikom.

Voda iz pipe je pitna.

Prosimo, da ločujete odpadke.

Najemodajalec ne prevzema odgovornosti za denar, nakit, vrednostne papirje in ostale predmete, ki jih hranite v apartmaju in avtomobilu. Parkiranje pred hišo je na lastno odgovornost.

Lastnik objekta ima pravico, da v posebnih okoliščinah kljub vaši odsotnosti vstopi v apartma in prepreči nastanek morebitne škode ali nevarnosti.

Ne motite reda in miru ter spoštujte navedena pravila, še zlasti v nočnih urah (22.00–7.00) in v času popoldanskega počitka (15.00–17.00).

V primeru neupoštevanja pravil hišnega reda si lastnik pridržuje pravico, da vam nadaljnje bivanje v apartmaju odpove brez povrnitve stroškov najema.

O načinu in stroških hrambe opreme oziroma predmetov, ki jih ni mogoče hraniti v apartmaju, se dogovorite z lastnikom.

 

Želimo vam prijetno bivanje v našem domu!

Za dodatna vprašanja in informacije smo vam vedno na voljo.