Kulturna dediščina – muzeji v Bohinju

Z družino zelo radi potujemo, in vedno, ko želimo začutiti zgodovinski utrip mesta oz. države, v kateri trenutno bivamo, obiščemo muzeje. Ko damo Juretu, najstarejšemu otroku, nalogo, da nam organizira dan v tujem mestu po svoji izbiri, si od jutra do večera ogledujemo vse možne zgodovinske muzeje. Tudi v Bohinju lahko z obiskom številnih muzejev spoznate našo kulturno in naravno zgodovino. Zelo dobri sogovorniki o zgodovini prebivalcev na slovenskem ozemlju pa so vsi moški člani naše družine.

Zgodovinski muzej Bohinja v hiši Tomaža Godca predstavlja zgodovino Bohinja od prve poselitve v železni dobi pa vse do druge svetovne vojne.

Planšarski muzej prikazuje bohinjski način življenja skozi stoletno vez med ljudmi, visokogorjem in kravami. 

Oplenova hiša ponuja popolnoma ohranjen vpogled v bivalno kulturo Bohinjcev s konca 19. stoletja.

Kozolci v Studorju se še danes uporabljajo za spravilo sena, poljskih pridelkov, sušenje trave in njeno zaščito pred slabim vremenom ter so krajinska posebnost v svetovnem merilu.